Εγγραφή

Gtagreece SA:MP Server...


Έχω αρχίσει να φτιάχνω sa:mp server. ελληνικός server, ο οποιος θα λέγεται "Gtagreece Offical Server V2 Greek"
μόλις θα είναι έτοιμος θα σας ενημερώσω...

6 σχόλια: